mirage

Browsing by Author "กี่อาริโย, ชญาภัทร์"

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Author "กี่อาริโย, ชญาภัทร์"

Sort by: Order: Results:

  • กี่อาริโย, ชญาภัทร์; แซ่ตั้ง, ดวงรัตน์; เพ็ชรรัตน์, เกศรินทร์; เผื่อนพิภพ, ชมภูนุช; ตั้งสถิตพร, ดวงกมล; สกุลยืนยงสุข, นพพร (2012-04-26)
    การศึกษาการใช้แป้งกล้วยเป็นสารให้ความคงตัวในไอศกรีมกะทิ เนื่องจากต้องการเพิ่มมูลค่าให้กับกล้วยน้ำว้า ซึ่งเป็นผลไม้ของไทย จากการทดลองได้ทำการศึกษาปริมาณการใส่แป้งกล้วยในไอศครีมกะทิ 4 สูตร 1.5, 4, 7.5และ 9 กรัม พบว่า ...
  • เพ็ชรรัตน์, เกศรินทร์; กี่อาริโย, ชญาภัทร์; สกุลยืนยงสุข, นพพร; แช่ตั้ง, ดวงรัตน์ (2012-04-23)
    Development Project of Application of germinated brown rice in Thai deserts aimed to develop 3 kinds of Thai dessert recipes and process which consisted of Bua loi Frozen, Taohuay, Lot Chong (A traditional Thai dessert ...
  • เพ็ชรรัตน์, เกศรินทร์; กี่อาริโย, ชญาภัทร์; สกุลยืนยงสุข, นพพร; ตั้งสถิตพร, ดวงกมล; แซ่ตั้ง, ดวงรัตน์ (2012-04-26)

Search DSpace

Browse

My Account