Now showing items 1-1 of 1

    • The study of durian-peeled and mangosteen-peeled microorganisms producing bioactive compounds 

      ดวงฤทัย, นิคมรัฐ; ไพศาล, การถาง; กนกอร, สุดโต (2012-05-01)
      เนื่องด้วยงานวิจัยในปัจจุบันเกี่ยวกับการพัฒนาหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพตัวใหม่เป็นงานที่ได้รับความสนใจ เนื่องจากปัจจุบันมีความต้องการในด้านยาตัวใหม่ เพื่อการรักษาโรคระบาดที่มีความรุนแรง ที่มีการติดเชื้อซ้ำซ้อน หรือมีการดื้อต่อยา ...