mirage

Browsing by Author "เผื่อนพิภพ, ชมภูนุช"

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Author "เผื่อนพิภพ, ชมภูนุช"

Sort by: Order: Results:

  • กี่อาริโย, ชญาภัทร์; แซ่ตั้ง, ดวงรัตน์; เพ็ชรรัตน์, เกศรินทร์; เผื่อนพิภพ, ชมภูนุช; ตั้งสถิตพร, ดวงกมล; สกุลยืนยงสุข, นพพร (2012-04-26)
    การศึกษาการใช้แป้งกล้วยเป็นสารให้ความคงตัวในไอศกรีมกะทิ เนื่องจากต้องการเพิ่มมูลค่าให้กับกล้วยน้ำว้า ซึ่งเป็นผลไม้ของไทย จากการทดลองได้ทำการศึกษาปริมาณการใส่แป้งกล้วยในไอศครีมกะทิ 4 สูตร 1.5, 4, 7.5และ 9 กรัม พบว่า ...
  • สร้อยระย้า, บุษรา; เผื่อนพิภพ, ชมภูนุช; ตั้งสถิตพร, ดวงกมล; ศิริพันธุ์, อัชชา; ธีรมงคล, ประพาฬภรณ์ (2013-08-15)
    This research examined the green packaging development from banana fiber for instant food products.The purposes wrer to construct, approve and develop the sketch design; to develop banana fiber package prototypes that ...
  • เผื่อนพิภพ, ชมภูนุช; กี่อาริโย, ชญาภัทร์; แช่ตั้ง, ดวงรัตน์; เพ็ชรรัตน์, เกศรินทร์; ตั้งสถิตพร, ดวงกมล; สกุลยืนยงสุข, นพพร (2014-06-25)

Search DSpace

Browse

My Account