mirage

Browsing by Subject "เกลือ"

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Subject "เกลือ"

Sort by: Order: Results:

  • ศรีอุดม, ยุธนา; กระจ่างธิมาพร, เอกณัฏฐ์ (2011-10-10)
    การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางเบื้องต้นในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ของเตาต้มเกลือ โดยลดความร้อนสูญเสียผ่านผนังเตาซึ่งใช้แกลบดำเป็นฉนวน และใช้วิธีการวิเคราะห์ เปรียบเทียบประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาต้มเกลือทั้ง ...
  • พรรณุเจริญวงษ์, ณัฐดนย์; ลาดศรีทา, รพีพัฒน์; ฮ้อเถาว์, กมลรัตน์; ดวงกาคร, ทรงศักดิ์; อิ่มพูล, นวพล (2015-05-18)
    The objective of study was to design and development of spray drying technology for production of salt powder. The process design and build spray dryer that consisted of three parts: an atomizer, a drying column and a dry ...

Search DSpace

Browse

My Account