mirage

Browsing by Title

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • ยงกุลวณิช, อำไพ; สุดชารี, ทองใบ; ปิ่นเงิน, เอื้อน; มณีโชติ, ทิวัตถ์ (2012-03-30)
  This research aimed to develop the prototype of information management systems for achievement evaluation and grade submission of Ubon Ratchathani Rajabhat University. The research process begins to study the need for ...
 • Suttha, Walaiporn; Bunyasawat, Jetniphat; Auppathat, Chaowalit; Bhoosem, Chakkrawut (2015-05-21)
  processing. Thai desserts processing is very complicate which Thai dessert is decreased to produce and consume. Difficulty Thai desserts processing were surveyed and ranked. Top 5 of difficulty processing were Kanom ...
 • ชูเส้ง, กฤตพร (2011-08-17)
  Research project of product development of hemp dying for Hub-Kra-Pong agricultural cooperatives limited. The purposes of this research were 1) Products development from hemp dying for Hub-Kra-Pong agricultural cooperatives ...
 • Chooseng, Krittaporn; pradab, suwadee; Kringern, Katethip (2013-07-31)
  Research project of product development of hemp dying for Hub-Kra-Pong agricultural cooperatives limited. The purposes of this research were I) Products development from hemp dying for Hub-Kra-Pong agricultural cooperatives ...
 • ชูเส้ง, กฤตพร; ประดับ, สุวดี; กรี่เงิน, เกศทิพย์ (2011-04-05)
  The purposes of this research were Products development from hemp dying for Hub-Kra-Pong agricultural cooperatives limited. Phase 1) the experiment selected the appropriate characteristics of hemp fibers to the dying. ...
 • Wongsisa, Saharat; Pangpech, Prasit (2013-11-06)
  This research was on the production of hardmetal from recovery of tungsten carbide tool scraps, recycling through ball milling for 40 hours. The metal powder obtained, which was of the size between 0.11-0.22 µm, was ...
 • วรรณวิไลย, วิไลรัตน์ (2014-07-08)
  This research aimed to develop and study efficiency and effectiveness index of Vocational Course to ASEAN, as well as to study level of satisfaction and work process skills of students who study V 33102 Vocational Course ...
 • Hutakovit, Walai; Soiraya, Bussara; Suttimit, Chayapat; Suthibut, Nomjit; Sakulyunyongsuk, Nopporn; Bunyasawat, Jetniphat; Sotarayom, Thanapop (2011-08-04)
  โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาน้ำจืดเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ได้ดำเนินการสำรวจและคัดเลือกแหล่งจัดซื้อวัตถุดิบที่เหมาะสม ความต้องการของตลาดผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูป ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับปลาแต่ละชนิดและน่า ...
 • หุตะโกวิท, วลัย; สร้อยระย้า, บุษรา; สุทธิมิตร, ชญาภัทร; สุธีบุตร, น้อมจิตร์; สกุลยืนยงสุข, นพพร; บุณยสวัสดิ์, เจตนิพัทธ์; โสตรโยม, ธนภพ (Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, 2009-09-01)
  Development of value added food product from freshwater fish aimed to develop processed food product from 5 types of freshwater fish. Because freshwater fish is found locally and cheap, processed and value-added product ...
 • Sihawattanakul, Piyathida; Chuntakul, Sukanya; Thaithiang, Araya; Phongsai, Sucheera; Daochareonporn, Nion; Rumpheungjit, Rungruthai; Jaithon, Anusorn (2014-06-25)
  The purposes of this research were to make artificial wild orchids from joint-vetch to imitate the natural one. Researchers studied joint-vetch dyeing, Thai wild orchids forming from joint-vetch, Thai wild orchids selecting ...
 • สีหะวัฒนกุล, ปิยะธิดา; จันทกุล, สุกัญญา; ไทยเที่ยง, อารยะ; ผ่องใส, สุชีรา; ดาวเจริญพร, นิอร; รำพึงจิต, รุ่งฤทัย; ใจทน, อนุสรณ์ (2015-05-21)
  The purposes of this research were to make artificial wild orchids from joint-vetch to imitate the natural one. Researchers studied joint-vetch dyeing, Thai wild orchids forming from joint-vetch, Thai wild orchids selecting ...
 • Soonthornchai, Naphat (2015-02-18)
  The aims of this study are (1) the adapting of women’s wear in holding inventory to a new product, (2) the study of the satisfactions of women who are 25-35 years old in Bangkok about the adapted women’s wear in holding ...
 • Phadungsilp, Panthip; Tubbiyum, Photchanee (2015-05-18)
  The purpose of the project is to study basic recipe of khanom sōmmanat by selecting 3 recipes to determine the acceptability of the teste. Which use zuek in 3 levels that are 5, 10, and 15 percent of weight Baked coconut. ...
 • Weeranukul, Pramot; Ruengrangskul, Jakrawat; Pradmali, Sajjachan; Khamput, Prachoom (2012-04-19)
  The objective of this research is to study the implementing the agricultural residue to the design of outdoor paving block for lowering the building temperature. The base layer admixture (layer no.1) is selected from ...
 • Khamwirat, Sontaya; Khamwirat, Duangjai; Saengsincharoenchai, Pornprapa; Chintanapatumporn, Somjai; chouyruang, Duanrung (2013-08-14)
  The purpose of this study was to study and compare situations on learning and teaching in Faculty of Business Administration of Rajamangala University of Technology Phra Nakhon in 6 aspects: curriculum, instructional, ...
 • อาจชมภู, ประดิษฐ์; สีเผือก, วุฒิชัย; บริรักษ์ธนกุล, ศิริศักดิ์ (2015-05-21)
  An experimental design was a completely randomized design (CRD). Fifteen Thai native cattle were randomly allocated into 5 treatment groups, with 3 animals in one group and one cattle was one replication, assigning to be ...
 • Wangvanitchaphan, Sukumal; Limtrakool, Tumchai; Changmuong, Wasana (2011-07-11)
  This is an experimental development research. The research aims to study and design the appropriate form of infant diapers. There are two types of infant diapers: The removable and washable infant diaper. Both were made ...
 • กาญจโนภาศ, ประพาฬ; แซ่ตั้ง, เสาวณี (2013-08-16)
  This research aims to develop software defect tracking and management system for faster performance of software development team. The proposed system will allow the team to interact with each other more effectively in ...
 • Chant, Sukanya; Thaithiang, Araya; Hongrattanaworakil, Sakarin (2015-05-19)
  The purposes of the research were to develop the design and the package of fabric garlands and to survey the satisfaction from the sample group towards the products. The data were collected from 14 experts and sample ...
 • Kosaiyakanont, Supatra (2014-11-17)
  The objective of this article is to present the Development Policy of Rajamangala University of Technology Phra Nakhon (RMUTP), which is specified as a tool in developing the University during the president term (2014-2018). ...

Search DSpace

Browse

My Account