mirage

Browsing by Title

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • รักอิสสระกุล, ทินวงษ์ (2013-02-26)
  The purpose of this research was to design and create fonts for Rajamangala University of Technology Phra Nakhon. Samples in this research were 50 staff of RMUTP and 50 outsiders or stakeholders - a total of 100 samples. ...
 • Rakisarakul, Tinnawong (2012-05-02)
  The Purpose of this research is to design and to create the Font of Rajamangala University of Technology Phra Nakhon. The samples of this research are the internal personnel or internal staffs, by using Cluster sampling ...
 • Klamklomjit, Sommarut (2013-08-03)
  The purposes of this research were To study knowledge.consumption behaviors The increasing weight and relations of food consumptions and the increasing weight of woman with first pregnancy who received prenatal care at ...
 • ธำรงโชติ, ดวงฤทัย; อิทธิวัฒนพงศ์, พิมพ์ชฎา (2014-07-09)
  This article presents texture analysis of crispy snack products by using Acoustic Emission (AE) to measure sound that occurred when the products were chewed or broken. This technique has currently gained great interest ...
 • จันทร์จรัส, สรุชัย; รักสงฆ์, ศรัญญา (Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, 2009-09-01)
  The purpose of this study is to study the behaviors of undergraduate students in an institution in Khon Kaen province. The results showed that students began to gamble since they were at the secondary school. The causes ...
 • Phupha, Vallop; Rungreunganun, Vichai; Pimapunsri, Kusol (2010-11-22)
  Thailand may experiencing The Dark World within 12 years in the future as the UK has revealed that could be found Crisis of Dark World after power not enough for The entire country in this Winter.[1] Thailand has to plan ...
 • Atikankul, Yupapin (2014-06-23)
  The objective of this study is to compare three forecasting methods on three agricultural products, consisting of fresh whole chicken (include bone no entrails), red meat pork hip section and Jasmine rice. These methods ...
 • ปิ่นเพชร, วรัทยา (Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, 2009-03-01)
  The objective of this research was to study the foreign tourists’ attitude and using service behavior to Hip Hotel in Bangkok Metropolitan Area. The results of this research were as follows: tourists with different demographic ...
 • Yooyamsri, Srisuda; Nami, Mariam; Phothisorn, Tasanee; Boonwong, Manus (2013-08-20)
  The purpose of this research were 1) to study the application of sufficiency economy philosophy in business small and middle 2) to compare the sufficiency economy philosophy levels of business on economic, social, environment, ...
 • Sorose, Apirat; Dowcharoenporn, Nion; Rumpungjit, Rungrutai (2014-06-23)
  The study was conducted to development of sculpture powder from Durian Crust for handmade souvenir products. And 5 specialist in artistic invention to evaluated and compared samples 3 formulas of powder sculpture ...
 • พีรพัชระ, จุฑา; ธัญญไพโรจน์, ณิภาภรณ์; พลเยี่ยม, อุดมวิชช์; สุวรรณรักษ์, จอมขวัญ; เทพิน, สุริยา (2010-09-01)
  The research aimed to study the further study needed at diploma degree and bachelor degree and to investigate the haracteristics of graduates in diploma degree and bachelor degree in accordance with business Enterprises ...
 • Wichiranon, Songsiri (2014-08-08)
  This research is aimed to study the characteristics of the good citizen of the students of Rajamangala University of Technology Phra Nakhon and to compare the views on the good citizen characteristics of the students ...
 • Chooseng, Krittaporn (2012-04-26)
  The research study of Characteristics of graduates of the National Qualifications Framework for higher education courses in Fashion Clothing and Textile Design. As research survey Under the research plan: features of the ...
 • ณ สงขลา, อัจฉราวรรณ; จาตกานนท์, ลักขณา; เต็มเปี่ยม, สรรษนีย์; เปียแก้ว, ณัฐชยา; พิชิตเดช, ไตรถิกา (2012-04-23)
  Graduate Qualifications of Fashion Merchandising Technology for Thai Qualifications Framework for Higher Education was survey research within Graduate Qualifications of Faculty of Home Economics Technology for Thai ...
 • ประสงค์เงิน, อุทัยวรรณ (2013-08-16)
  The present study aims to examine individual factors that cause difference in perceptions of academic contents presented in conference posters and graphic design factors that affect attraction and comprehension of ...
 • Tingsabhat, Chark; Teekasap, Sombat (2010-11-19)
  The organizational environments have been dynamically changed. Chief executive officer must turn an ailing organization around by rethinking a new mission. With global competition and trend of environmental performance ...
 • Chankhamrian, Wuthikrai; Bhumkittipich, Krischonme (2010-11-22)
  This paper presents the concept, prospect and operation of Green Power Zone (GPZ). The GPZ is defined as part of power grid which provides electrical energy with varying quality depends on customer requirement. Different ...
 • Porncharoen, Rungaroon (2014-06-27)
  การวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาวินัยนักศึกษาตามความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาวินัยนักศึกษาตามความคิดเห็นของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ...
 • Sawekwiharee, Sangwoei; Masthit, Wundee; Panya, Nipaporn (2011-08-29)
  The research in the aim for useless material from cashew nut shell produce are heating energy briquettes to use recompense energy fine wood and charcoal from natural. By the flour paste is join together pass procedure ...
 • ตันมณีประเสริฐ, ธนารัตน์; วุ่นแม่สอด, ดลรวี; มาละวรรณโณ, ธนิต; กมลพันธ์, พันธวิศ (2012-07-28)
  Nowadays, electrical current measurements can be categorized into two methods; direct and indirect measurements. The small amount of electrical current can be directly measured by means of electrical current instrument ...

Search DSpace

Browse

My Account