mirage

Browsing by Title

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Jaruvarakul, Kamolphan (2012-03-11)
  งานเรียบเรียงตำรำเรื่อง การสื่อสารข้อมูลเชิงดิจิตอล (Digital Data Communication) เล่มนี้ จัดทำ ขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้และใช้ในการเรียนวิชาการสื่อสารข้อมูลเชิงดิจิตอล รหัสวิชา 04-413-418 ตาม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ...
 • ละมัย, วิเชษฐ์; วงษ์แก้ว, เอกรัตน์ (2015-05-20)
  The objective of this research is to study the dispersion of copper oxide particles in water using as a coolant in heat exchangers. Copper oxide particles were prepared by precipitate method. The parameters affected to ...
 • ฉุยฉาย, วราภรณ์ (2011-04-07)
  Polycyclic aromatic hydrocarbons are a group of important organic pollutants and should be concerned. General sources of PAHs are contamination of petroleum hydrocarbons and incomplete combusion of organic compounds. The ...
 • กูลศิริศรีตระกูล, นฤมล; วินัยเรืองฤทธิ์, เพ็ญพร; ชูประยูร, ปาจรีย์; ดีโต, สินเดิม (2015-06-09)
  This research is aimed to study both the species diversity and utilization of plants at the Baan Tah Tongdeang community forest, Nabot ,Wangchao district,Tak province. The survey of plant species and the available quantity ...
 • ห้วยแสน, กรรณิการ์; ห้วยแสน, จิระพันธ์; ชมนาวัง, ชาญณรงค์ (2015-05-21)
  The objective of this research was to study the dominant feature of Khao Wong glutinous rice Kalasin province for geographical indications. The effect of three cultivated areas of glutinous rice variety (RD6) consisting ...
 • Thanyajaroen, Sureerat (2013-08-08)
  The purpose of This research were 1) To design and decorate on woman’s hand bags with draping and pleating techniques; 2) To study the consumers’ satisfaction of draping and pleating techniques decoration on woman’s hand ...
 • ขจรเดชะศักดิ์, สมบูรณ์; พันธุ์พินิจ, สิน; แหวนเพชร, วิชัย; ไกยวรรณ์, ยุทธ (Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, 2009-03-01)
  This study was a quasi-experimental research of training curriculum for transferring of drip irrigation technology to the farmers in Nongyaplong district, Phetchburi Province. The farmers characteristics were required in ...
 • สอาดโฉม, ภูมิใจ; สวัสดิ์เสวี, ธนิต; ถมทอง, ทัศนะ; สมุททารินทร์, ปฏิพล; โสภณรณฤทธิ์, สมชาติ (2014-07-09)
  Superheated steam drying has gained more attention due to its absence of oxidative reactions and high drying rate. This research involved drying of ground fish slices using superheated steam. The influences of superheated ...
 • กัลยางาม, คมกริช; สอาดโฉม, ภูมิใจ; สวัสดิ์เสวี, ธนิต (2014-07-08)
  The objectives of this research were to study the changes in the moisture of ground fish slices during drying with superheated steam combined with hot air, and to compare the physical properties (in terms of color, hardness, ...
 • พัฒนะศรี, สุพจน์; มารุ่งเรือง, วราลี (2015-05-20)
  The cobalt catalysts (cobalt content by weight: 7%, 10% and 15%) and cobalt-nickel bimetallic catalysts (cobalt-nickel content by weight: 3.5%-3.5%, 5%-5% and 7%-7%) were studied in dry reforming of methane for hydrogen ...
 • Somboonpattanakit, Chavalit (2010-05-03)
  DSpace is an open source software platform that enables organisations to: • capture and describe digital material using a submission workflow module, or a variety of programmatic ingest options • distribute an organisation's ...
 • Somboonpattanakit, Chavalit (2013-05-30)
  DSpace is an open source software platform that enables organisations to: capture and describe digital material using a submission workflow module, or a variety of programmatic ingest options distribute an organisation's ...
 • Luepong, Kanchana; Sasithorn, Nongnut (2012-04-26)
  Dye effluent treatment with photocatalytic technique and adsorption process had an objective for studying the combination process between Titanium dioxide and activated carbon from dye effluent. The dye effluents were ...
 • มงคลรัตนาสิทธิ์, รัตนพล; วงศ์ภักดี, วิรัช; สิริเกษมเลิศ, ชาญชัย (Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, 2007-05-01)
  This research was concerned with dye extraction from the bark of eucalyptus and application for silk and cotton fabric dyeing. Silk and cotton fabrics were treated with premordanting process before dyeing experiments, in ...
 • Nilas, Phongchai; Nilas, Nilamit; Mitatha, Somsak (IEEE, 2006-05)
  Presenting information to an e-learning environment is a challenge, mostly, because of the hypertext/hypermedia nature and the richness of the context and information provides. This paper proposes a dynamic semantic model ...
 • Thoranee, Rawiwan; Thepphap, Rungnapa; Meunsit, Amphai (2012-05-24)
  The study of dynamic adjustment and child living in divorced family aims to examine effects of parents’ divorce on children, children’s strategies in adjusting themselves and dealing with the divorced situation through ...
 • Vichiranon, Songsiri; Sangoupong, Weena; Suthapannakul, Rapeephan; Wangvanitchaphan, Sukumal; ponpanpipat, somsamorn; มานะโรจน์, อภิญญา; chatakananda, lakhana (2013-07-31)
  This thesis entitled "Being Phuan in Contemporary Thai Society" emphasized the aspeets of self-defining of the Phuan minority in Central Thailand, an ethnic group migrating from Northern Laos two centuries ago, perceived ...
 • Tinprabath, Padipan; Pernprasit, Somjai; Lakkam, Supachai (2010-11-19)
  Nowadays the fuel energy is consumed more than it was used in the past and most of energy used comes from petroleum which is not reusable. Moreover, the crude oil which is raw material to be refined is likely to take place ...
 • Pijukkana, Kingkarn; Laowattanaphong, Sathit; Pijukkana, Pracha (2015-05-23)
  In this research, it was investigated in detail about the physical and specific characteristics of rice stubble to develop eco-product for the community economy. The amounts of heavy metals and volatile organic compounds ...

Search DSpace

Browse

My Account