mirage

Browsing by Title

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Pedcharat, Kasarin; Saetang, Duangrat; Tungsatitpopn, Duangkamol (2015-05-21)
  เกล็ดขนมปังจากกากมะพร้าวโดยมีวัตถุประสงค์ทำการสำรวจผลิตภัณฑ์เกล็ดขนมปังใน ท้องตลาด ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคพบว่า ซึ่งมีคุณลักษณะที่คล้ายคลึงกันและแตกต่างกัน เล็กน้อย มีทั้งสีขาว สีออกเหลืองอ่อน เกล็ดขนมปังขนาดใหญ่ ...
 • ธำรงโชติ, ดวงฤทัย; อิทธิวัฒนพงศ์, พิมพ์ชฎา (2014-07-09)
  This article presents texture analysis of crispy snack products by using Acoustic Emission (AE) to measure sound that occurred when the products were chewed or broken. This technique has currently gained great interest ...
 • จันทร์จรัส, สรุชัย; รักสงฆ์, ศรัญญา (Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, 2009-09-01)
  The purpose of this study is to study the behaviors of undergraduate students in an institution in Khon Kaen province. The results showed that students began to gamble since they were at the secondary school. The causes ...
 • Phupha, Vallop; Rungreunganun, Vichai; Pimapunsri, Kusol (2010-11-22)
  Thailand may experiencing The Dark World within 12 years in the future as the UK has revealed that could be found Crisis of Dark World after power not enough for The entire country in this Winter.[1] Thailand has to plan ...
 • Atikankul, Yupapin (2014-06-23)
  The objective of this study is to compare three forecasting methods on three agricultural products, consisting of fresh whole chicken (include bone no entrails), red meat pork hip section and Jasmine rice. These methods ...
 • Sangma, Watcharin; Tongkhow, Pitsanu; Junmuang, Onsiri (2014-12-11)
  The objective of this research is to propose a forecasting model for uncertain demand index data of steel. The forecasting model proposed by Yelland (2010) was modified by adjusting the prior distributions of some parameters ...
 • กีรติวิบูลย์, วรางคณา (2014-11-14)
  The objective of this research is to construct the appropriate forecasting model for the export quantity of concentrated latex by the three time series analysis methods, which are Box-Jenkins method, Winters’ multiplicative ...
 • ปิ่นเพชร, วรัทยา (Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, 2009-03-01)
  The objective of this research was to study the foreign tourists’ attitude and using service behavior to Hip Hotel in Bangkok Metropolitan Area. The results of this research were as follows: tourists with different demographic ...
 • Yooyamsri, Srisuda; Nami, Mariam; Phothisorn, Tasanee; Boonwong, Manus (2013-08-20)
  The purpose of this research were 1) to study the application of sufficiency economy philosophy in business small and middle 2) to compare the sufficiency economy philosophy levels of business on economic, social, environment, ...
 • Sorose, Apirat; Dowcharoenporn, Nion; Rumpungjit, Rungrutai (2014-06-23)
  The study was conducted to development of sculpture powder from Durian Crust for handmade souvenir products. And 5 specialist in artistic invention to evaluated and compared samples 3 formulas of powder sculpture ...
 • สุวรรณธาดา, ภูมินทร์; สุวรรณทา, ณัฐวุฒิ; วรวัฒน์, เสงี่ยมวิบูล (2015-05-20)
  A new integrable fully-balanced current-tunable in phase-lead all-pass filter is presented. The architecture of the circuit is relatively simple and symmetry with differential signals consisting of merely 6 NPN Bipolar ...
 • พีรพัชระ, จุฑา; ธัญญไพโรจน์, ณิภาภรณ์; พลเยี่ยม, อุดมวิชช์; สุวรรณรักษ์, จอมขวัญ; เทพิน, สุริยา (2010-09-01)
  The research aimed to study the further study needed at diploma degree and bachelor degree and to investigate the haracteristics of graduates in diploma degree and bachelor degree in accordance with business Enterprises ...
 • Wichiranon, Songsiri (2014-08-08)
  This research is aimed to study the characteristics of the good citizen of the students of Rajamangala University of Technology Phra Nakhon and to compare the views on the good citizen characteristics of the students ...
 • Chooseng, Krittaporn (2012-04-26)
  The research study of Characteristics of graduates of the National Qualifications Framework for higher education courses in Fashion Clothing and Textile Design. As research survey Under the research plan: features of the ...
 • ณ สงขลา, อัจฉราวรรณ; จาตกานนท์, ลักขณา; เต็มเปี่ยม, สรรษนีย์; เปียแก้ว, ณัฐชยา; พิชิตเดช, ไตรถิกา (2012-04-23)
  Graduate Qualifications of Fashion Merchandising Technology for Thai Qualifications Framework for Higher Education was survey research within Graduate Qualifications of Faculty of Home Economics Technology for Thai ...
 • คีรีรัตน์, ชูศักดิ์; รุ่งเรือง, สุธน (2015-05-18)
  This research was to apply graphical method as the input data combined with using database for developing reinforced concrete slab analysis and design. Visual Basic language was used for creating the GUI (graphic user ...
 • ประสงค์เงิน, อุทัยวรรณ (2013-08-16)
  The present study aims to examine individual factors that cause difference in perceptions of academic contents presented in conference posters and graphic design factors that affect attraction and comprehension of ...
 • Tingsabhat, Chark; Teekasap, Sombat (2010-11-19)
  The organizational environments have been dynamically changed. Chief executive officer must turn an ailing organization around by rethinking a new mission. With global competition and trend of environmental performance ...
 • Chankhamrian, Wuthikrai; Bhumkittipich, Krischonme (2010-11-22)
  This paper presents the concept, prospect and operation of Green Power Zone (GPZ). The GPZ is defined as part of power grid which provides electrical energy with varying quality depends on customer requirement. Different ...
 • รักไทยเจริญชีพ, นัฐโชติ; ประกอบกิจ, สุรสิทธิ์; ทรงศิริ, สมชาย (2015-05-19)
  The fault in a power distribution system disturbs the power dispatch under normal conditions, therefore, decreases the quality of the electric power. The single line to ground fault is an asymmetric fault that may have a ...

Search DSpace

Browse

My Account