mirage

Browsing by Title

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • กองอำไพ, ศิริขวัญ; ศรีสุวอ, ณัฐธญาณ์; พงษ์จันตา, จิรภา (2015-05-22)
  The optimum formula for production of mayonnaise was developed with different on main ingredients (Formula 1; sweetened condensed milk and UHT milk, formula 2; egg yolk, formula 3; white egg). The effect of tomato lycopene ...
 • Chooseng, Krittaporn (2014-06-12)
  The research regarding effect of nanotechnology use in making chef apparel on safety of food had the objectives to study about the result of using nano materials coating on yarn and fabric; to study about ...
 • รสเครือ, ปิยะนุช; ตันติ, ศุภาลักษณ์; โลนันท์, ทับทิม (2015-05-21)
  The purpose of this research is to estimate the affects of water content (27, 37 and 47 % wet basis), cooking time (1, 3 and 5 hr) at 110oC and germinating time (24, 36 and 48 hr) on chemical composition structure and ...
 • Suwannarak, Jomkhwun; Panumong, Putkrong; Rattanapanone, Nithiya (2014-11-14)
  This study examined the efficacy of two sanitizers; peroxyacetic acid (PAA) and sodium hypochlorite (NaOCl), in reducing total microbial counts on the carved leaf-shape surface of five types of fruits and vegetables: ...
 • นามโชติ, จันทิมา; ผาสุข, ศศมล; ถกลภักดี, ปัณณ์รภัส (2015-06-04)
  The objective of this research were to focus the antioxidant activity and separated the chemical compound of crude extract from Feronia limonia Swingle branch. After that, the optimum antioxidant of crude extract was used ...
 • ม่วงงาม, สุพัตรา; ผาสุข, ศศมล; ถกลภักดี, ปัณณ์รภัส (2015-06-05)
  The objectives of this research were to study chemical composition of crude extract from Naringi crenulata (Roxb.) Nicolson and Coix lacryma-jobi Linn, to determine the appropriate ratio of crude extract between Naringi ...
 • อาจชมภู, จุฑาทิพย์; สายจันทร์, เดี่ยว; บุญส่ง, ขวัญฤทัย (2015-06-04)
  The natural rubber with silica masterbatch was produced and used as based material in rubber compound, modified from standard tread formulation given in ASTM E 1136. The reduction of mixing energy and rubber vulcanizate ...
 • Sirathanakul, Sirin; Amnuywattanakul, Tanutta (2013-07-31)
  The purposes of this research was to manufacture Electronics Media on Web and compare achievement between teaching using E-leaning and teaching using conventional techniques on Analysis of the Experimental Results by Using ...
 • ครองยุติ, อัคราวุฒิ; รักความสุข, พัฒนะ; กูบาฮา, กูสกานา (2015-06-09)
  This research was a study of energy management in public building. The goals of this project are to decrease energy consumption and to enhance energy management system of the building. Regarding the energy survey, the ...
 • เหลืองสด, สมชาย; เต็มเปี่ยม, อนันต์ (2010-08-26)
  ในปัจจุบันนี้พลังงานลมอัดถูกนำมาใช้กันอย่างกว้างขวางในภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากได้เปรียบเทียบเชิงกลของอุปกรณ์ที่ใช้ลมอัดทำให้เกิดงานในแนวเส้นตรง เมื่อเทียบกับอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานรูปแบบอื่น เช่น มอเตอร์ไฟฟ้า เป็นต้น ...
 • Nedphograw, Supawud; Thongkeaw, Somkeait; Noiraiphom, Srisak (2010-11-19)
  This project is the study about making the electrical voltage setting 0 – 220 Volts by software system with electrical voltage control of the auto transformer while it has 100 kv 10 kVA Especially the electrical voltage ...
 • พิมดี, ไพฑูรย์; กิตติสารวัณโณ, สุรพร (Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, 2008-09-01)
  This research objectives were to study and compare students’ behavior of electric energy saving. The samples were 900 students at Rajamangala University of Technology during 2007 academic year. They were selected by ...
 • สรวลสรรค์, ยุทธนา; ทิพย์จักษุรัตน์, ศักดิ์ชัย; มิตะถา, สมศักดิ์ (Ladkrabang Engineering Journal, 2007-09)
  In this paper, we have analyzed the performance of combining security system (SSL Protocol) with current TCP/IP module by porting security shareware into the EDC (Electronic Data Capture) devices. Finally, in order to ...
 • เดชอัศวนง, ชาญ (2015-06-08)
  The study of Electronic Marketing Communication Towards Buying Decision Behavior, which aims to research the consumer behavior in term of receiving message through electronic marketing communication channels. The research ...
 • วัยวุฒิ, วณพันธ์; นุ่นงาม, สุขสันติ์ (2010-02-28)
  This paper presents the development of an initial rotor position estimation of permanent magnet synchronous motors (PMSM) without a position sensors drives with embedded digital signal controller. The principle of the ...
 • Wichiranon, Songsiri; Sangounpong, Weena; Arunreung, Arunee (2015-11-12)
  The purposes of this research were to investigate the desired characteristics of the Applied Thai Program’s graduates of the faculty of Liberal Arts and to compare the graduate users’ personal factors. The subjects were ...
 • Peeraphatchara, Chuta; Pornpanpipat, Somsamon; Boonyarutkalin, Thanaphan (2010-08-29)
  The Purpose of this research is to investigate employment and unemployment status of Bachelor's degree graduates in academic year 2006 in order to gain relevant data for preparing educational plan of Rafamangala University ...
 • เรืองศรี, สุรศักดิ์; ช่วยประดิษฐ์, ปฏิวุฒิ; คงทัพ, อัศวิน; คุณประเสริฐ, นิติพันธ์ (2012-07-28)
  This article presents the energy conservation of the wood furniture factory in Samutprakarn province by using engineering management technique. The electrical energy of 7,408,000 kWh per year or 25,988,055 Bath per year ...
 • Arunreung, Arunee; Sangounpong, Weena; Wichiranon, Songsiri (2015-11-13)
  This research is aimed to study the English language learning styles of Liberal Arts students, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon. The target group of this study include 248 first-year students of Liberal ...
 • รุจิระศักดิ์, มนทนา; สีเผือก, พรศิลป์; เกิดนุ่น, พิทยา (2015-06-05)
  This study was undertaken to determine effect of bio-extract fermented from pig placenta and effect of wood vinegar solutions on seed germination percentage and speed of germination of 2 rice cultivars, Chai Nat 1 and Sang ...

Search DSpace

Browse

My Account