mirage

Browsing by Title

DSpace/Manakin Repository

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • เกียรติวานิช, สุธาทิพย์ (Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, 2010-05-01)
  คู่มือการทำรายการทรัพยากรสารสนเทศตามระบบ WALAI AutoLib นี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันในการทำรายการทรัพยากรสารสนเทศ ระหว่างห้องสมุดทั้ง 4 แห่งในสังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ ห้องสมุดกลางเทเวศร์ ...
 • Owajariyapitak, Darunee; Chavalekyangkul, Siraporn; Visitwongsagorn, Punnee (2014-06-26)
  The purposes of this research are to study water and electricity consumption behavior of the students, to study understanding of water and electricity saving and to compare the difference of water and electricity ...
 • Suwanakeree, Sumpas; Promlawan, Kamol (2012-05-18)
  This research has been object to development weaving machine, Equipment for weft. Design weave and Instruct technology give community. By make up weaving machine be able to ten, The construct equipment for weft to tightness ...
 • ใจเตี้ย, สามารถ; วโรดมรังสิมันต์, ชวลิต; มาต้น, ถาวร; อึ้งอุดรภักดี, พีรญา (2015-06-11)
  The objective of this study was to investigate water quality and river utility among people settling along the Li River, Lumphun Province. The study was designed by mixed methods. The number of sample size was 364 households ...
 • สุวรรณประทีป, ศศิกานต์; อุบล, วิภาพรรณ; ประยูรมหิศร, ธิติยาภรณ์ (2015-06-05)
  Tha Chin River is important to Samchuk, Suphanburi province because the water can uses for urban, agricultural, tourism and industrial purpose. The increasing of population in Samchuk causes increasing of a demand of the ...
 • Upaphai, Nuchalee (2011-08-03)
  The objective of this research was to finf the way for the development of educational management of Rajamangala Uaiversity of Technology Phra Nakhon by 1) studying input factoes:students,instructors,and teaching-learning ...
 • Wichiranon, Songsiri; Boonna, Pojanee; Athimuttisan, Jongthip (2014-06-26)
  The purpose of this research is to study the way of life and the food security of the people in the southern part of Thailand in various issues, namely the existence of food, food access and food utilization in order to ...
 • วิชิรานนท์, ทรงสิริ; บุญนา, พจนีย์; อธิมุติสรรค์, จงทิพย์ (2014-07-08)
  The purpose of this project is to study way of life and food security of people in the southern part of Thailand in terms of ability to use existing local resources for food, food processing, cooking, types of food, local ...
 • Sumankere, Sampas; Promlawa, Kamol (2015-10-16)
  The objective of this study was to khet design by using Thai pattem created on cotton clothes using Thai Khet creation: warp yarn in thousand comb with tightly strengthened cloth while welf yam with hardness together Thai ...
 • Srigate, Suthada (2014-09-11)
  This research aims to develop a web-based instruction (WBI) applied in the computer technology course. The proposed WBI composed of the following components: lessons of the computer technology course, pre-test and post-test ...
 • ศิริจรูญวงศ์, อุมารัตน์ (2011-04-07)
  What-If Analysis is a simply, uncomplicated hazard indication method. Its analysis method is highly flexible by brainstorming of analytical team that have good knowledge and experiences for thinking about questions ...
 • พิมพ์คำวงศ์, ณรงค์ฤทธิ์; อุมวะนะ, พัฒน์; ถามณี, ดนุสรณ์; เพ็ชรกำแหง, วชิรพล (2015-05-18)
  This article presents the application of the constant Volts per Hertz control to control a three phase induction motor has torque and speed characteristics similar to wind turbine. Due to this method is not complicated and ...
 • รอดเจริญ, สมรักษ์; สาวะอินทร์, เอนก (2015-06-09)
  Dust is a major problem to effect of health especially in formal sector that is not covered by health benefits. This study was proposed at investigating the total dust and particulate matter (PM10) of workers in Thumley ...
 • Mahattanan, Somjit; Sooksai, Wanmai; Smitinand, Nantayaporn; Phalalert, Pongkit (2010-11-30)
  The purpose of this research were to study Rajamangala University of Technology Phra Nakorn personnel' working morale and compare their working morale in sex, age, experience, education, position and working field. ...
 • Sasongkoah, Taweesak; Yanwiroj, Kanyum; Klaichoi, Charoon (2014-12-17)
  งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการออกแบบลวดลายผ้าทอแบบร่วมสมัยสาหรับการประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอ ชุมชนทอผ้าวัดไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ที่สอดคล้องกับภูมิปัญญา และศักยภาพทางการผลิตของชุมชน ซึ่งประชาก ...
 • Somboonpattanakit, Chavalit (2010-05-03)
  This document is an installation guide for XenServer™, the platform virtualization solution from Citrix®. The XenServer package contains all you need for creating a network of virtual x86 computers running on Xen®, the ...
 • Cheyasak, Sirinthorn; Pluempitiwiriyawej, Charnyote (2013-08-16)
  This paper proposes a new method for XML compression, called XML Zipping and Querying (XZAQ), which can compress a regular XML, file and query the compressed XML file without doing full decompression. XZAQ is based on ...
 • รักษาศักดิ์, กนกกาญจน์; เลิศศิลป์มงคล, พรนิภา; มีจุ้ย, สาวิตร; ขนบดี, จานุลักษณ์ (2015-05-21)
  A yield trial of 8 Karen type chilli varieties in 2 cultivated systems was studied under intercropping with corn and monocropping. Row spacing and tree spacing was 0.4 m x 0.8 m. for single-row. In paired-row used row and ...
 • Untitled 
  Unknown author

Search DSpace

Browse

My Account