Now showing items 2148-2167 of 2337

  • Way of life and security in local southern food 

   วิชิรานนท์, ทรงสิริ; บุญนา, พจนีย์; อธิมุติสรรค์, จงทิพย์ (2014-07-08)
   The purpose of this project is to study way of life and food security of people in the southern part of Thailand in terms of ability to use existing local resources for food, food processing, cooking, types of food, local ...
  • Ways to develop the ability of tourism stakeholders to welcome foreign tourists at Lat Mayom floating market, Bangkok 

   Srisuwan, Nitinan (2018-07-26)
   The research aims to investigate the problems and needs of the Lat Mayom Floating Market community in order to find ways to develop the market and improve the ability of tourism stakeholders to welcome foreign tourists. ...
  • Ways to Success of Tourism Business Management 

   Magjaroen, Lumyai; Porncharoen, Boontham; ลำใย มากเจริญ; บุญธรรม พรเจริญ (2019-01-16)
   Ways to Success for Tourism Businesspersons is focused on the study of factors which lead to the ways of success for successful businesspersons; is a qualitative research collecting data by interview 10 company business ...
  • Wealth management of educators of the office of the basic education commission in dusit districe for life quality 

   Kaltiwanice, Surapee; สุรภีร์ กัลติวาณิชย์ (2016-09-04)
   The objective of this study was to examine the wealth management of educational personnel of the office of the Basic Education Commission of Thailand within Dusit District. From the questionnaires, the 330 samples can be ...
  • Weaving pha-kint cloth Thai design for design and development textile product 

   Sumankere, Sampas; Promlawa, Kamol (2015-10-16)
   The objective of this study was to khet design by using Thai pattem created on cotton clothes using Thai Khet creation: warp yarn in thousand comb with tightly strengthened cloth while welf yam with hardness together Thai ...
  • Web based instruction development for Compuer Technology 

   Srigate, Suthada; สุธาดา ศรีเกตุ (2016-09-07)
   This research aims to develop a web-based instruction (WBI) applied in the computer technology course. The proposed WBI composed of the following components: lessons of the computer technology course, pre-test and post-test ...
  • Web based instruction development for computer iechnology 

   Srigate, Suthada (2014-09-11)
   This research aims to develop a web-based instruction (WBI) applied in the computer technology course. The proposed WBI composed of the following components: lessons of the computer technology course, pre-test and post-test ...
  • Western Fast Food Knowledge and Consumption Behavior of Pregnant Teenagers : Case Study, Rayong Hospital 

   Klangthong, Sutthamon; ศุทธมน คลังทอง (2017-11-29)
   Objectives of this research were to study the consumption knowledge level and consumption behavior towards Western fast food among pregnant teenagers. The case study was conducted at Rayong Hospital. This is a survey ...
  • What If Analysis: Hazard Identification Techniques for Preventing Work Accidents 

   ศิริจรูญวงศ์, อุมารัตน์ (2011-04-07)
   What-If Analysis is a simply, uncomplicated hazard indication method. Its analysis method is highly flexible by brainstorming of analytical team that have good knowledge and experiences for thinking about questions ...
  • Wind turbine simulator based on constant Volts/Hertz control three phase induction motor drives 

   พิมพ์คำวงศ์, ณรงค์ฤทธิ์; อุมวะนะ, พัฒน์; ถามณี, ดนุสรณ์; เพ็ชรกำแหง, วชิรพล (2015-05-18)
   This article presents the application of the constant Volts per Hertz control to control a three phase induction motor has torque and speed characteristics similar to wind turbine. Due to this method is not complicated and ...
  • Women’s bags design with dyed canvas fabric from dried teak leaves 

   Limborisut, Aphisara (2018-08-09)
   The purposes of this special project were 1) to study dying process of canvas fabric from dried teak leaves, 2) to design women’s bags with dyed canvas fabric from dried Teak leaves, and 3) to study satisfaction of respondents ...
  • Working behavior and particulate matter exposure of workers in thumley teptaro wood handicraft industry, trang province 

   รอดเจริญ, สมรักษ์; สาวะอินทร์, เอนก (2015-06-09)
   Dust is a major problem to effect of health especially in formal sector that is not covered by health benefits. This study was proposed at investigating the total dust and particulate matter (PM10) of workers in Thumley ...
  • Working Morale of personnel in Rajmangala University of Technology Phra Nakorn 

   Mahattanan, Somjit; Sooksai, Wanmai; Smitinand, Nantayaporn; Phalalert, Pongkit (2010-11-30)
   The purpose of this research were to study Rajamangala University of Technology Phra Nakorn personnel' working morale and compare their working morale in sex, age, experience, education, position and working field. ...
  • Woven design of modern to applied with home textile product of weaving community Phaihochang Temple Banglane district Nakorn province 

   Sasongkoah, Taweesak; Yanwiroj, Kanyum; Klaichoi, Charoon (2014-12-17)
   งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการออกแบบลวดลายผ้าทอแบบร่วมสมัยสาหรับการประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอ ชุมชนทอผ้าวัดไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ที่สอดคล้องกับภูมิปัญญา และศักยภาพทางการผลิตของชุมชน ซึ่งประชาก ...
  • XenServer 5.5.0 Installation Guide 

   Somboonpattanakit, Chavalit (2010-05-03)
   This document is an installation guide for XenServer™, the platform virtualization solution from Citrix®. The XenServer package contains all you need for creating a network of virtual x86 computers running on Xen®, the ...
  • XZaQ: An XML zipping and querying tool 

   Cheyasak, Sirinthorn; Pluempitiwiriyawej, Charnyote (2013-08-16)
   This paper proposes a new method for XML compression, called XML Zipping and Querying (XZAQ), which can compress a regular XML, file and query the compressed XML file without doing full decompression. XZAQ is based on ...
  • Yarn development from rice straw to commercial 

   Hattayanont, Autcha; Sioyraya, Bussara; Theeramongkol, Praparnporn; อัชชา หัทยานานนท์; บุษรา สร้อยระย้า; ประพาฬภรณ์ ธีรมงคล (2016-09-04)
   This research is Yarn Development from Rice straw to commercial. It aims to study the process of seperating fibers from rice straw. To study the physical properties of fibers from rice straw and to study the process of ...
  • Yield trial of 8 karen type chilli varieties grown under two cultivated 

   รักษาศักดิ์, กนกกาญจน์; เลิศศิลป์มงคล, พรนิภา; มีจุ้ย, สาวิตร; ขนบดี, จานุลักษณ์ (2015-05-21)
   A yield trial of 8 Karen type chilli varieties in 2 cultivated systems was studied under intercropping with corn and monocropping. Row spacing and tree spacing was 0.4 m x 0.8 m. for single-row. In paired-row used row and ...
  • กรอบรูปจากผ้าขาวม้า 

   chatakananda, lakhana; Kitkerdsang, Chettaya (2016-11-01)
  • กระเป๋าออมทรัพย์ 

   ลักขณา จาตกานนท์; เจทญา กิจเกิดแสง (2017-05-31)