Now showing items 412-431 of 1875

  • Development of Tie-Dyes Sisal Products for Hubkapong Agricultural 

   ชูเส้ง, กฤตพร (2011-08-17)
   Research project of product development of hemp dying for Hub-Kra-Pong agricultural cooperatives limited. The purposes of this research were 1) Products development from hemp dying for Hub-Kra-Pong agricultural cooperatives ...
  • The development of green packaging from banana fiber for instant food products 

   สร้อยระย้า, บุษรา; เผื่อนพิภพ, ชมภูนุช; ตั้งสถิตพร, ดวงกมล; ศิริพันธุ์, อัชชา; ธีรมงคล, ประพาฬภรณ์ (2013-08-15)
   This research examined the green packaging development from banana fiber for instant food products.The purposes wrer to construct, approve and develop the sketch design; to develop banana fiber package prototypes that ...
  • Development and Construction of Porker on Fire Machine Semi -automatic . 

   Paengteeresukkamai, Plangwath (2011-08-23)
  • Development and Design Kitchen Furniture of Experience Training for Blind 

   Laowattanaphong, Sathit; Pijukkana, Pracha; Sakulyunyongsuk, Nopporn (2013-08-07)
   The purpose of this research aims to develop and design kitchen furniture of experience training for blind. The samples of this research were consisted of 2 groups : Blind (15) and Low Vision (15). By means of BME (Body ...
  • Development and Design Sink Product 

   Pedcharat, Phatawut; Manit, Phatawut; Pedcharat, Kasarin (2010-09-01)
   The main objective of the study was to explore, The relationship of cleaning the container behavior with sink space guide line for sink product. This research an integration of field survey and quasi-experimental techniques ...
  • DEVELOPMENT AND DESIGN SINK PRODUCT 

   Pedcharat, Khomkhate; Mainit, Phatawut; Pedcharat, Kasarin (2010-08-07)
   The main objective of the study was to explore, The relationship of cleaning the container behavior with sink space guide line for sink product. This research an integration of field survey and quasi-experimental techniques ...
  • Development and evaluation of low-cost eye tracking performance 

   Janthanasub, Veerawan; วีรวรรณ จันทนะทรัพย์; Meesad, Phayung; พยุง มีสัจ (2016-09-12)
   Nowadays, Eye Tracking Technology is one main challenge for developers of new human-computer interface. This technology provides a more natural way of interacting with a computer system by user’s eye. Now commercially ...
  • The development and existence of fair markets 

   Wichiranon, Songsiri; Thongpan, Songchai (2011-08-30)
  • The Development and Process of Sangyod Rice Powder into Twist Stick 

   Padungsilp, Panthip; Chanasit, Pepadkamol; Bhoosem, Chakkrawut (2014-06-13)
   The development and process of Sangyod rice powder into twist stick” aims at studying the quantity of Sangyod rice flour substitute for wheat flour into twist stick product 50%, 75% and 100% by weight of wheat flour. ...
  • Development and processed of water hyacinth Bangsai Amphur Ayutthaya Province 

   Suwanareree, Sampas; Yulek, Arparpun; Numahan, Pojana; Phaisarntantiwong, Naruepon; Jaroensappayanant, Phichitphol; Sangnumpetch, Thawatchai (2012-04-20)
   This research has been object to development weaving machine, design weave, dye and Hyacinth paper and Instruct technology give community District Bangsai Amphur Province Ayutthaya which get instruct technology 20 ...
  • Development and processing products from lemongrass fibre 

   Areechongcharoen, Saowanee; Texsamut, Nuchdow (2012-04-19)
   This research deals with paper production from lemongrass and producing a model product. The lemongrass was boiled in sodium hydroxide solution 400 grams per litre of water at 80 – 100 degrees Celsius for 3 hours. The ...
  • The Development and Promotion of Souvenirs Made from SA Paper 

   สุวรรณพฤกษ์, รัมภา; โสฬศ, อภิรัติ; กัณหะกาญจนะ, คนึงนิจ; สุวรรณวิวัฒน์, ยุพิน; จันทกุล, สุกัญญา; บุณยรัตกลิน, ธนพรรณ; กณวรรธณ์, เอียดนุช (2010-09-04)
   The purposes of this research are (1) to study consumers' satisfaction towards souvenirs made from SA paper and (2) to develop the style of the SA paper products. The survey research method was employed to investigate 100 ...
  • Development and Technology transfer of clay body and glaze on dan kwian pottery tradesman, nakhonratchasima province. 

   รักซ้อน, เด่น; แซ่เตีย, วัชรินทร์ (2015-06-09)
   The results of this research . The result is a Dan Kwian clay. In the study were formulated clay all 3 formulas contain ingredients such different kaolin, borax, feldspar and dolomite by using theoretical triangle (Trixial ...
  • The Development at Internet-based Navagovat Learning System 

   ตาสาย, พระทศพล (Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, 2008-03-01)
   The purposes of this research were 1) to develop an internet-based Navagovat learning system and 2) to evaluate the students’ satisfaction with the developed learning system. The tools used in the evaluation consisted of ...
  • The Development for Product of Local Folk-weaving Material by the Weaving Group of Paihoochang Banglen, District, Nakhon Pathom Province 

   Songthong, Somprasong; Palivanich, Nuankae (Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, 2009-07-13)
   The objective of the study was to examine the opinions toward 5 products made of local folk material, Paihoochang Banglen district, Nakhon Pathom Province which were facial tissue boxes, hanging hand towels, bolster cushions, ...
  • Development hydro generator for Production to make a sale. 

   paengteerasukkamai, Plangwath (2015-05-21)
   Research this project invents for design and build the water turbine produce the electricity, by set up the equipment produces the electric current from water energy flows from the nature , which , be new choice for Thailand ...
  • Development Information System to support activities of Nang Loeng Community, Bangkok 

   Chamnanrob, Sirirat; Porncharoen, Boontham (2014-06-27)
   The objectives of this research are to analysis, design and develop the Information System to support activities of Nang Loeng Community, Bangkok. Also to install, test and evaluate the system. To develop the System ...
  • Development laterite soil cement containing waste ash from industrial and agricultural as brick interface 

   Ngenprom, Nirojn; Rukzon, Sumrerng (2013-11-06)
   จากการทดลองวิจัยพบว่าตัวอย่างดินลูกรังผสมเถ้าทิ้งจากอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมสามารถเป็นวัสดุก่อสร้างอิฐประสานได้ตามความเหมาะสมตามอัตราส่วนและกาลังที่ต้องการ โดยมีองค์ประกอบทางเคมีของดินลูกรัง, เถ้าแกลบและเถ้าชานอ้อย ...
  • Development linear polarization resistance method for measurement corrosions of steel in concrete 

   แสงสุวรรณ, จักรพันธ์; หอวิมานพร, ศุภชัย (2012-06-01)
   งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในงานวัดอัตราการเป็นสนิมของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยทั่วไป มักจะได้รับผลกระทบจากการเกิดสนิมของเหล็กเป็นส่วนมากเป็นผลให้กำลังของโครงสร้างคอนกรีตลดน้อยมีการพบการเสื่อมสภาพของโครงสร้างจา ...
  • Development moa-hoam fabric of phrae province by gold painting for home textile to commercial 

   Hattayananont, Autcha; Soiraya, Bussara; Thheeramongkol, Praparnporn; Wansopa, Nittaya (2017-09-01)
   This research is Development Moa-Hoam Fabric of Phrae Province by Gold Painting for Home Textile to commercial. The purpose of this research were 1) to design Thai pattern by Gold Painting for Home Textile to commercial ...